FANDOM


Symbol serpent
Diane anime full appearance

Tiểu sử Sửa đổi

Diane vốn là một cô gái cự nhân hiền lành và có một cơ thể tuyệt đẹp.Nhưng sắc đẹp đó đã khiến cô bị ganh tị và bị đổ oan.Kết quả Diane đã bị bắt và xử tử công khai trước mọi người.Cô bị lột sạch quần áo đến nổi không còn một mãnh vãi che thân,.Mặc dù rất xấu hổ cô vẫn bị bắt dang hai tay hay chân ra để mọi người thấy toàn bộ cơ thể khỏa thân của cô từ vú đến chim.Rồi cuối cùng cô bị đóng băng trong giá lạnh,trở thành một bức tượng băng khỏa thân mãi mãi và đem trưng bày ở đại sảnh thành phố mãi mãi để mọi người đi qua nhìn thấy nhưng một vật phẩm đầy giá trị khi bắt và xử tử thành công một đại tội.
Cac

Diane nude freeze